Efficiënt in
document
beheer

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
    • de eigenaar: Q-doc B.V.;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de website Q-doc.nl, door de website Q-doc.nl 
    te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen 
    aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites 
    waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient 
    schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Offerte aanvraag
Offerte aanvraag
Vestigingen
Neem contact met mij op
Naam
Telefoon
 
Bel ons
040-2350399