Efficiënt in
document
beheer

Privacy Policy

1. Gegevens van bezoekers 
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.q-doc.nl worden permanent bewaard, 
    maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 
1b Q-doc B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Q-doc B.V. kan de gegevens die door 
    de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: 
1c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 
1d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Q-doc B.V. denkt dat 
    het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies
2a Q-doc.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies 
    zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. 
    In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Q-doc B.V. de 
    bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het 
    gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke
    websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de 
    meest gebruikte moderne browsers geboden.
2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3. Vragen
    Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Q-doc B.V.
    De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

4. Disclaimer
    Q-doc B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte 
    wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

5. Gegevens die door klanten verstrekt worden
    Q-doc B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
5a Het verwerken van de bestelling.
5b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail 
    waarin inloggegevens vermeld staan.
5c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Q-doc B.V. denkt dat 
    het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
5d Het uitbrengen van offertes 

6. Gegevens verstrekken aan derden

    Gegevens die door de klant aan Q-doc B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een 
    uitzondering op deze regel:
6a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

7. Beveiliging 
    De gegevens die de klant aan Q-doc B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van klantgegevens
    De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Q-doc B.V. kan de klant in een 
    dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Q-doc B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige 
    gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Offerte aanvraag
Offerte aanvraag
Vestigingen
Neem contact met mij op
Naam
Telefoon
 
Bel ons
040-2350399